loading...
گروه کتیرا پیشرو در ارائه اطلاعات صحیح پیرامون گیاهان دارویی

کتیرا

مجموعه فایل های آموزش کتاب ها و جزوات گیاهان دارویی

آخرین ارسال های انجمن

فلور ايران يكي از غني ترين فلورهاي جهان است، به طوريكه تعداد گياهان گل دار آن به بيش از 8000 گونه مي رسد. بخش عمده اي از اين گياهان در مراتع وجود دارند. مرتع نوعي از اكوسيستم هاي طبيعي است با پوششي از نباتات مرتعي، علوفه اي و خودرو كه با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. امروزه جدا از اهميت مرتع به عنوان تأمين كننده علوفه دام، استفاد ههاي دارويي و صنعتي نيز از آن مدنظر است...

ادامه مطلب
بازدید : 77 تاریخ : 11 / 07 / 1395 زمان : 23:37 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

 

الکتروفورز از شناخته شده ترین روش های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول ها است. این روش در سال 1807 توسط Reuss کشف شد. او مشاهده کرد که ذرات خاک رس تحت تأثیر میدان الکتریکی در آب پراکنده می شوند. به طور کلی الکتروفورز حرکت ذرات پراکنده در داخل مایعی تحت تأثیر یک  میدان الکتریکی یکنواخت است. همین حرکت در فضایی با میدان الکتریکی غیریکنواخت دی الکتروفورز نامیده می شود.

الکتروفورز بدین دلیل اتفاق می افتد که ذرات معلق در مایع معمولاً دارای بار الکتریکی سطحی هستند و میدان الکتریکی نیروی کولونی الکترواستاتیک به این ذرات باردار اعمال می کند. اخیراً شبیه سازی های دینامیک مولکولی، نظریه ای بیان داشته اند مبنی بر این که برای انجام الکتروفورز حتماً نباید ذرات بار سطحی داشته باشند و حتی ذرات خنثی نیز به علت ساختار مولکولی خاصی که آب به عنوان مایع واسط دارد، می تواند الکتروفورز شوند.


دانلود در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
بازدید : 31 تاریخ : چهار شنبه 31 / 06 / 1395 زمان : 19:4 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

 

از نظر بیولوژیکی  و شیمیایی ترکیبات همگنی نیستند ازت دار هستند و اکثراً در  گیاهان وجود دارد در تعدادی از حیوانات هم دیده می شود و قبلاً آلکالوئید ها را در آزمایشگاه بطور مصنوعی تهیه کرده اند و آلکالوئیدها عامل آمین را دارند به همین دلیل اغلب خاصیت بازی دارند. بخصوص آلکالوئید هایی که در داروسازی و پزشکی استفاد می شوند و دارای اثرات فیزیولوژیکی هستند...

ادامه مطلب
بازدید : 111 تاریخ : جمعه 25 / 04 / 1395 زمان : 15:39 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

گياهاندارويي،تاريخيبهقدمتخلقتانساندارد. استفادهازگياهبهعنوانمادهشفابخشازديربازدرهمهجايدنيامرسومبودهاست‌. تأثيرموادموثرهگياهيگاهيآنقدرقوياستكهبهعنوانداروهايضدسرطاننيزبكارميرود.

ادامه مطلب
بازدید : 99 تاریخ : جمعه 25 / 04 / 1395 زمان : 0:58 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

یکی از زادگاه هاي اصلی گیاهان دارویی و صنعتی در طب سنتی، ایران است . سابقه استفاده از این گیاهان در ایران به سالهاي بسیار دور باز می گردد متاسفانه در ایران برغم دیرینه بودن، این علم پیشرفت چندانی نداشته است و در خصوص تقاضاي جهانی چنان که نتایج مطالعات نشان می دهد به دلیل عدم توجه در بخش بسته بندي، صادرات این گیاهان فقط به صورت فله اي در ایران با سود بسیار اندك انجام می شود و در کشورهاي دیگر بسته بندي شده و با نام همان کشور با قیمت بالاتري به بازارهاي جهانی عرضه می شود...

ادامه مطلب
بازدید : 189 تاریخ : سه شنبه 25 / 03 / 1395 زمان : 16:17 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

فایل زیر حاوی 11 مقاله مربوط به زعفران است

لیست مقالات:

ارزیابی وضعیت بدنی برداشت کنندگان گل زعفران و ارایه ي روشهاي اصلاحی

بررسي اثر سايتوتوكس يسيتي عصاره تام زعفران بر روي سلول هاي كارسينوماي HepG كبد انسان

شیوع حساسیت به گرده گیاه زعفران در کشاورزان زعفران کار خراسان

مروري سيستماتيك بر فارماكولوژي زعفران و مواد موثره آن

 اثرات الكتروفيزيولوژيك وابسته به سرعت زعفران بر روي پتانسيل عمل ميداني خارج سلولي قلب جدا شده خرگوش در شرايط برون تني

تاثير كود شيميايي و زيستي نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي زعفران

تغييرات ميزان كروسين، پيكروسين و سافرانال و ويژگي هاي زراعي زعفران تحت تأثير كودهاي زيستي و شيميايي فسفره

مطالعه اثر ضد باكتريايي عصاره هاي آبي و الكلي گلبرگ زعفران بر برخي از باكتري هاي بيماريزاي غذايي

Anti-hyperglycemic Effects of Saffron and its Active Constituents,
Crocin and Safranal, in Alloxan-Induced Diabetic Rats

Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils as Two Natural
Antioxidants

A Randomized, Double-blind, Placebo - controlled Study of Safety of
the Adjunctive Saffron on Sexual Dysfunction Induced by a Selective
Serotonin Reuptake Inhibitor

دانلود در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
بازدید : 111 تاریخ : سه شنبه 25 / 03 / 1395 زمان : 15:37 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

جزوه زیر به آموزش روش های کاشت و برداشت پرورش خواص و ترکیبات گیاهان دارویی رایج ایران میپردازد

این جزوه شامل 8 بخش است و در مورد کاشت هر گیاه دارویی به تفصیل و دقیق توضیح داده شده است

دانلود در ادامه مطلب...

ادامه مطلب
بازدید : 469 تاریخ : دو شنبه 20 / 02 / 1395 زمان : 19:45 نویسنده : ALIZADE نظرات ()

مطالب